ONZE VISIE

 

Stichting Salland Zoemt wil het weer laten zoemen van de insecten in Salland. Door de natuur te laten verruigen en verrommelen, het aanleggen van natuurtuinen en het aanplanten van opgaand hout, tracht zij, samen met andere partijen, dat doel te verwezenlijken.

Vlindertuin Ramelo

 

Aan de Hammerweg in het buurschap Ramele bevindt zich Vlindertuin Ramelo. Verscholen in een weiland, parallel aan een houtsingel.

Insectenweek

 

Insectenweek educeert jaarlijks leerlingen op een leuke, laagdrempelige manier de wereld van insecten te beleven en ontdekken.

"Inspireren, enthousiasmeren en van elkaar leren..."

Waterberging Aver Heino

 

Waterberging Aver Heino, ontwikkelt zich tot een schitterend, kruidenrijk rustgebied voor insecten en andere diersoorten.

Zaaiende Salland Zoemers

 

In het vroege voorjaar van 2020, zaaiden Duurzaam Heino en Salland Zoemt op een aantal plekken in Salland inheemse wildmengsels.

Ecologisch bermbeheer

 

Naast het toekennen van nieuwe functies aan wegbermen en taluds, blijkt een passend maaibeleid beloftevol tegen de stikstofcrisis. 

Salland Zoemt is een stichting met een groene visie. Het is haar doel om de biodiversiteit in Salland te versterken.

Salland Zoemt is ook te vinden op andere media platformen...

Focus op Vlinders

 

Deze onderafdeling van Stichting Salland Zoemt zet zich actief in voor het behoud van vlinders en hun habitat in Salland.