lees collectie

 

Op deze pagina verzamelt Salland Zoemt links naar artikelen, verslagen en leesstof die zij nuttig, leerzaam of inspirerend vindt. Spreekt een bepaalde titel jou aan en zou je hier meer over willen lezen, klik of druk dan op de groen omkaderde link van jouw keuze.

"Door schouwpaden en bermen anders te beheren, lever je een positieve bijdrage aan de insectenstand..."

Bestrijdingsmiddelen en jouw gezondheid: dit moet je weten over glyfosaat.

Je glaasje melk is spotgoedkoop: dat zorgt ervoor dat vlinders, insecten en vogels verdwijnen.

‘Het hele toelatingsbeleid is gebaseerd op makkelijk stoffen goedgekeurd krijgen en niet op veiligheid.’

Bestrijdingsmiddelen worden alleen apart van elkaar getest. Experts maken zich zorgen.

Meer blootstelling aan gif bij bollenvelden dan gedacht. Toxicoloog Martin van den Berg vindt het zorgwekkend.

Daarom adviseert de Gezondheidsraad voorzorg toe te passen, door het streven naar vermindering van landbouwgif.

Glyfosaat is wel gevaarlijk maar niet kankerverwekkend zegt de chemiewaakhond.

Gezondheid
'Kijkje in elkaars buitenkeuken'

Salland Zoemt organiseert excursies langs particulieren die meedoen aan het project 'Opgaand Hout' voor historische aanplant op erven. Aflevering 1

Salland Zoemt organiseert excursies langs particulieren die meedoen aan het project 'Opgaand Hout' voor historische aanplant op erven. Aflevering 2

Salland Zoemt archieven

Salland Zoemt en Waterschap Drents Overijsselse Delta doen samen een pilot om het in het werkgebied van Salland Zoemt weer te laten zoemen van de insecten. Want als het met de insecten goed gaat, gaat het met de rest van de natuur ook goed.