Opgaand hout

 

Een boom biedt schaduw en levert een enorme bijdrage aan de biodiversiteit van zijn groei- en standplaats. Voor talloze dieren is de boom een voedselbron en directe leefomgeving.

 

Bomen filteren koolstofdioxide uit de lucht, zetten deze vast in het hout en geven zuurstof af. Ze zijn derhalve van onschatbare waarde voor onze luchtkwaliteit. Bij regenval houden bladeren een deel van het water vast en verdampen dit na de regenbui, waardoor er minder snel wateroverlast optreedt. Het wortelgestel van bomen zorgt voor een grote wateropname, die overbewatering van omliggende vegetatie voorkomt. Tevens houden bomen met hun bladerdek direct zonlicht tegen, waarmee een overmaat aan verdamping en uitdroging van de bodem wordt voorkomen.

Aanleiding, samenwerking en doelstelling regeling

 

Stichting Salland Zoemt heeft één primair doel: om het ruwweg in de driehoek tussen Raalte, Heino en Lemelerveld weer te laten zoemen van de insecten. Door gebruik te maken van de dienstenbundel die wordt aangeboden door Stichting Kostbaar Salland en uitgevoerd wordt door Salland Zoemt, kunnen aangemelde bewoners zich inzetten om het projectgebied weer meer biodivers te laten worden. Vanuit een robuuste zone van bos en landgoed die er al is, wordt geprobeerd verbindingswegen te creëren voor insecten (maar uiteraard ook voor andere fauna), waarbij je moet denken aan natuurlijke elementen als poelen, sloten, bloemrijke akkerranden, ruige randen en bosschages als opgaand hout.

 

 

Voor de uitvoering van bovenstaande plannen is er een budget beschikbaar gesteld aan Salland Zoemt, voor aanleg van nieuwe en herstel van bestaande landschapselementen:

 

  • 90% van de aanlegkosten wordt vergoed (plantmateriaal + uitvoering) en de eigenaar van het erf/de gronden betaalt de overige 10% van de kosten[GB2].
  • 25% van de beheerkosten wordt vergoed door Stichting Kostbaar Salland.
  • 25% van de beheerkosten wordt vergoed door de gemeente Raalte (is de verwachting).
  • de eigenaar van het erf/de gronden neemt de overige 50% van de kosten voor zijn eigen rekening. De vergoeding vanuit de eigenaar kan ook bestaan uit het uitvoeren van de beheerwerkzaamheden.

 

 

 

"Bomen slaan broeikasgassen op..."